1. RAADPLEGING
  • Alle raadplegingen verlopen volgens afspraak.
  • nieuwe patiënten moeten eerst telefonisch contact nemen
  • Gelieve te verwittigen indien U een afspraak niet kan nakomen.
  • Indien U een afspraak wenst voor een uitgebreid onderzoek zoals een ECG (= filmpje van het hart), onderzoeken in kader van verzekeringen, chirurgische ingrepen,… dient U telefonisch uw afspraak te maken. Hiervoor is meer tijd nodig.
  • Voor het opmaken van attesten en invullen van formulieren komt U best op raadpleging. Hiervoor is tijd en inzage in uw globaal medisch dossier nodig.
  • De dokter levert  geen voorschriften af op telefonische aanvraag ! Tijdens de raadpleging krijgt U voldoende voorschriften mee, tot een volgende medische controle (raadpleging) nodig is. Er worden ook geen voorschriften voor familieleden (waarvoor eveneens een controle-raadpleging nodig is) meegegeven.
  • Vriestherapie: gelieve dit te vermelden als u hiervoor een afspraak maakt, wij zorgen er voor dat het product beschikbaar is.

 2. HUISBEZOEK
  Uw dokter bezoekt u alleen aan huis als u geen enkele mogelijkheid heeft om u te (laten) vervoeren, en alleen om dringende medische redenen.
  Er is een taxibedrijf in Zwijndrecht: Mr. Steenackers, tel.  0496/858982
  Er is een Minder Mobielen Centrale in Zwijndrecht: IRIS
  https://www.thuiszorgderegenboog.be/aangepast-vervoer
  Tel. gratis 0800/32732
 3. WACHTDIENST
  Van 19u tot 8u en tijdens weekend: telefoonnummer 0900/10512.
  BIJ LEVENSBEDREIGENDE PROBLEMEN : BEL 112 !!!
  Apotheker van wacht : www.apotheek.be
  Tandarts van wacht : 0903/39 969
  Dringende politiehulp: 101.
 4. AFWEZIGHEID BUITEN WACHTDIENST
  Bij afwezigheid (vakantie, bijscholing, onvoorziene omstandigheden,…) wordt U via het antwoordapparaat doorverwezen naar
  Dr. Koen Claus tel. 03/2525139
  Dr. Anthony Cleys tel. 03/7757331
  Dr. Ghislain De Ryck tel. 03/2529038